ผู้ที่สนใจอ่านบทความสามารถสมัครสมาชิกวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับข่าวสารเมื่อมีการตีพิมพ์บทความใหม่ โดยสมัครสมาชิกได้ที่นี่ Register ในการสมัครสมาชิกจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ