เครื่องประจุแบตเตอรี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พกพารายงานการทำงานด้วยระบบ IoT

  • มนตรี ศิริปรัชญานันท์ Siripruchyanun
  • บุรินทร์ เทพโพธา
Keywords: เครื่องประจุแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พกพา อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Abstract

บทความนี้นำเสนอการสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พกพารายงานการทำงานด้วยระบบ IoT โดยสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการเดินทางไกลในพื้นที่ทุรกันดาร และสามารถประจุได้ทั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ที่ผ่านอะแดปเตอร์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบ IoT เพื่อแสดงผลขณะประจุดังนี้ 1.กระแสไฟฟ้าในการประจุ 2.ระยะเวลาในการประจุเต็ม 3.ความจุ (mAh) 4.เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 5.เวลาขณะประจุของอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันไลน์เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็ม โดยในการประจุแบตเตอรี่จากระบบไฟฟ้าใช้เวลาน้อยกว่าการประจุแบตเตอรี่จากแผงโซลาร์เซลล์ 35 นาที

Published
2022-12-09