การพัฒนาโปรแกรมเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักระยะทางผกผัน

  • จันทนา ปัญญาวราภรณ์ BUU
  • ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน Burapha University
Keywords: การพัฒนาโปรแกรม, วิธีถ่วงน้ำหนักระยะทางผกผัน, ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน

Abstract

การประมาณค่าสูญหายของฝนรายวันใช้สำหรับเติมชุดข้อมูลฝนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปวิเคราะห์หรือประเมินปริมาณน้ำในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาโปรแกรมเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักระยะทางผกผันที่สามารถปรับสถานีฐานและค่ายกกำลังได้ จากผลการทดสอบข้อมูลฝนรายวันของสถานีเป้าหมายที่ต้องการเติมค่า   สูญหายพบว่าระยะเวลาในการประมวลผลต่อรอบอยู่ที่ประมาณ 9-20 วินาทีขึ้นอยู่กับปริมาณฝนรายวันและเปอร์เซ็นต์การสูญหาย นอกจากนี้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น

Published
2022-06-30