การลดขนาดสายอากาศไมโครสตริปแบบล็อกพิริออดิคร่วมกับชั้นวางซ้อนสำหรับงานตรวจจับสัญญาณรบกวนในย่านความถี่สูงยิ่ง

  • สิทธิชัย เด่นตรี
  • สืบสกุล กันธวงศ์, ศุภกิต แก้วดวงตา
Keywords: สายอากาศแบบล็อกพิริออดิค, เทคนิคการลดขนาด, ไดอิเล็กตริก, ชั้นวางซ้อน

Abstract

บทความนี้นำเสนอการลดขนาดของสายอากาศไมโครสตริปแบบล็อกพิริออดิคสำหรับใช้งานย่านความถี่สูงยิ่งด้วยเทคนิคชั้นวางซ้อนแบบแผ่นไดอิเล็กตริกซึ่งสามารถลดขนาดของสายอากาศลงได้ 25 % จากผลการออกแบบและทดสอบสายอากาศที่นำเสนอมีค่าอิมพิแดนซ์เข้าใกล้ 50  และมีค่า  น้อยกว่า -10 dB ในช่วงความถี่ 332 MHz ถึง 3,000 MHz ครอบคลุมสำหรับการใช้งานช่วงความถี่ของวิทยุโทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย มีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศเป็นแบบทิศทางด้วยความกว้างของลำคลื่น 30 องศา และมีอัตราขยายมากกว่า 7 dBi ตลอดช่วงความถี่ซึ่งสายอากาศที่นำเสนอสามารถใช้งานตรวจจับสัญญาณรบกวนทางความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบสายอากาศมาตรฐานกับสายอากาศที่นำเสนอพบว่ามีขนาดเล็กกว่าและมีนำหนักน้อยกว่า

Published
2022-12-09