การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบหล่อด้วยเรซิ่น

  • พีรวัจน์ มีสุข Bansomdejchaopraya Rajabhat University
  • ประจักษ์ บุญภักดี, พรชัย พรหฤทัย, นฏกร สิริมงคลกาล, ธิดาธิป หารชุมพล, กวินชัย ต้องตรงทรัพย์
Keywords: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร ; พลังงานลม ; การทดสอบประสิทธิภาพ

Abstract

ารออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเป็นแบบ 1 สเตเตอร์ 2 โรเตอร์ หล่อทับด้วยเรซิ่นสำหรับจับยึดกับโครงสร้าง    โดยโรเตอร์ประกอบด้วย 2 ชุดโดยวางประกบกับสเตเตอร์ให้ตำแหน่งของแม่เหล็กตัดแผ่นขดลวดทั้งสองข้างของสเตเตอร์  ผลการทดสอบที่ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที ขณะที่ไม่มีโหลดต่อวงจรแบบสตาร์วัดแรงดันได้ 235 โวลท์ และในขณะที่จ่ายโหลดเต็มพิกัด  ต่อวงจรแบบสตาร์วัดกระแสไฟฟ้าได้ 6.49 แอมแปร์ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 53 โวลท์ ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้าที่ 343.97 วัตต์ มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 34.60 เปอร์เซ็นต์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ต้องการเช่นกังหันลมและกังหันน้ำได้

Published
2022-12-09